zmidi

BYGGE BRO

Trenger du en sparringspartner på bruker- og kundesentrert forretningsutvikling?


Bli motivert til å gjøre en forskjell, utforske nye ideer, tenke nytt, samarbeide og dele kunnskap i team. Den sterkeste drivkraften er å bidra med bærekraftig verdiskapning for organisasjoner, kunder og samarbeidspartnere.


Sindy S Birkelid

Mentor & Daglig leder

Sindy S Birkelid
Assosiert Partner i Improve

Assosiert Partner i Improve


zmidi tilbyr mentortjenester gjennom Improve Startups og en digital plattform som knytter samhandling, kompetanse og kommunikasjon i et økosystem. Vi kan tilby systematikk for målbar utvikling gjennom webinarer, treningssystem og diskusjoner ved å følge opp muligheter og forbedringsområder.


Les mer

50/50 Likestillingsprogram

Næringsforeningen i Stavanger


zmidi deltar i Næringsforeningens program med mål om økt likestilling, inkludering og mangfold i næringslivet. Tiltakene som skal følges opp er delt inn i 3 og systematisert i 12 spesifikke tiltak for organisasjonsutvikling med teamtikk som:

Organisasjonskultur & ledelse.

Work-life balance.

Rekruttering & talentutvikling.


Les mer

InMyShoe taking the right steps

InMyShoe taking the right steps


zmidi har ansvar for InMyShoe bloggen som tar for seg ulike perspektiver og eksempler på digitale løsninger for smartere byer og samfunn, samt et galleri fra livet, erfaringer og reiser. Spennende tema diskuteres på ulike testarenaer som aktiv og bevisst livsstil, mobilitet og klimaendringer.


Les mer

TJENESTER


zmidi tilbyr mentortjenester i innenfor virksomhetsutvikling ved bruk av ulike metoder, verktøy og utnyttelse av teknologi. Målet er å mobilisere bedrifter og startups gjennom en digital plattform og økosystem som fremmer samhandling og læring i innovasjons- og strategiprosesser. Dette med oppfølging av milepæler med aktiviteter, tiltak og tilbakemeldinger.


Smarte og smidige virksomheter er innsiktsdrevet hvor ledelsesbeslutninger er basert på kriterier og resultat. Dette krever team med klare mål/resultat og autonomi med systematisk eksperimentering, måling og læring. Læring omfatter en kontinuerlig utvikling av egne arbeidsmåter og rutiner. Komplementære og sirkulære metoder og teknikker brukt i smidig utviklingen er:


    • Design Thinking: identifiserer relevante brukerbehov og validerer løsninger som dekke brukernes behov (problem/løsning)


    • Lean Startup: identifiserer kundesegmenter og relevante aktører, utvikler og tester forretningsmodeller (produkt visjon & strategi)


      • Agile Development: planlegger og tilpasser målene iterativt gjennom korte intervaller eller sprinter, og utvikler kontinuerlig fungerende produkt/programvare komponenter (produktutvikling)