zmidi

OM

Frivillig arbeid og mentortjenester innenfor virksomhetsutvikling ved bruk av ulike metoder, verktøy og utnyttelse av teknologi.

Action plan

TILNÆRMING


Visjon: zmidi skal være en guide inn i en bærekraftig fremtid og utvikle sirkulære løsninger for felles verdiskapning internasjonalt.


Verdier: De fire hjørnestenene til zmidi er målbart, inkludere, dynamisk og innovasjon. Alle smidige prosesser må ha et mål bilde og skape inkludering. Med dynamiske og delaktige prosesser utløses innovasjonen hvor en måler, ser på nye ting og tenker nytt. Z er den uløste faktoren som holder alt på plass hvor en tar hensyn til fremtidens generasjoner.

"Trives godt med å jobbe med det tidlige stadiet av problemløsningsprosessen og har gode evner til å arbeide på idealplanet på en logisk, analytisk og nyskapende måte."

Grunnleggeren av zmidi Sindy S Birkelid er en initiativrik, pålitelig og positiv person som bygger sitt faglige lederskap på å utforske nye ideer, tenke nytt, samarbeide og dele kunnskap i nettverk og i team. Hun veileder og hjelper kunder med å forstå sine muligheter og utfordringer i markedet slik at de kan ta en tydelig posisjon og bygge en sterk merkevare. Hun er en sparrings-partner på bruker- og kunde sentrert forretningsutvikling. Setter ulike perspektiver på agendaen og fasiliterer utvikling- og innovasjonsprosesser ved bruk av ulike metoder og verktøy.

PROSESSEN

Oppfølging
Implementering
Planlegging
Gjennomføre, og måle milepæler

STEG 1


Planlegging

STEG 2


Gjennomføre

STEG 3


Måle milepæler

STEG 4


Oppfølging

STEG 5


Implementering

SAMARBEID & ENGASJEMENT


Legger tilrette for samarbeid / samhandling og tett kontakt med interesentene.


Ved å inspirere og fasilitere skaper Sindy arena for å dele kunnskap og læring. Hun setter retning, mål og følger opp for å ta det videre samt får de involverte partner med slik at vi i arbeidsfellesskap bygger kompetanse som er påvirkelige for resultater.


KOMPETANSEOMRÅDER

Sindy S Birkelid

SINDY S BIRKELID

MENTOR 

Sindy har internasjonal erfaring og har ledet prisvinnende selskap i London. Dette med ansvar for merkevarebygging, salg, prosjektledelse, relasjonsbygging og avtaleinngåelse med kunder og samarbeidspartnere.