zmidi

TJENESTER

Startups

STARTUPS


Selskaper i tidlige stadier som har behov for å bestemme produktmarkedets tilpasning (product-market fit), eksperimentere med kundesegmentering og jobbe mot en lønnsom forretningsmodell.


 • Innføring i innovatørenes metode
  1. Innsikt – smak på overraskelsen
  2. Problem – hvilken jobb skal gjøres
  3. Løsning – teste prototype
 • Forretningsmodell og validering av strategi
 • Pivotering må vi pivotere eller kan vi fortsette på samme kurs?
 • Skalering
  1. Marked – fra MAP til komplett løsning
  2. Prosess – fra utforskning til utvinning med nye mål og KPI-er
  3. Team – organisering, roller og kompetanse
 • Kobling av kunder til relevant tjenester og samarbeidspartnere
Scaleups

SCALEUPS


Selskaper som allerede har validert sitt produkt på markedet, har bevist at enhetsøkonomien eller målte ressurser brukt på en kunde er bærekraftig. Selskapet ønsker å skalere sin forretningsmodell, utvikle merkevaren og styrke sin posisjonere i markedet.


 • Markedsdialog og legge til rette åpne/lukket diskusjons forum
  1. Digital transformasjon og økosystemer
  2. Innovasjonskultur og kunnskapsdeling
  3. Nye partnerskapsmodeller og nettverk
 • Avklare behov i nye markeder eller skape ny vekstplattform
 • Identifisere de viktigste interessentene og samarbeid/påvirkning
 • Kartlegge kundereisen med ressurser og hvordan levere annerledes/mer/sterkere/bedre
 • Nå mål med private og offentlige anskaffelsesprosesser
Etablert virksomhet

ETABLERT VIRKSOMHET


Organisasjoner som ønsker å kartlegge og analysere hva som hever og hva som senker innovasjonsevnen. Dette for å tegne et bilde for å bedre avdekke hvordan innovasjon fungerer og hvor det er usikkerhet. På den måten undersøker en om det er noe vi kan endre for å få til bedre innovasjon, samt komme med anbefalinger på noe å jobbe videre med. 


Forventinger som blir vurdert:

 • Lederrolle i innovasjonsutviklingen 
 • Åpen innovasjon
 • Innovasjonsarena og prosess
 • Kultur
 • Strukturell eller kulturell treghet